I Ty możesz zostać Budowniczym
Wyjątkowego Domu

Wyjątkowi dla Wyjątkowych

TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W rankingu chorób wywołujących największy lęk wśród Polaków, choroby psychiczne zajmują 4. miejsce, zaraz po nowotworach, chorobach serca i AIDS. WHO bije na alarm – potrzeba szerszego dostępu do profesjonalnej opieki psychiatrycznej; w innym wypadku, w ciągu najbliższych 20 lat, depresja stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. Co 4 Polak doświadczył w swoim życiu zaburzeń psychicznych. Tak naprawdę każdy z nas doświadczył w swoim życiu zaburzeń psychicznych. Zazwyczaj są one krótkotrwałe, czasem wywołane jakimś trudnym wydarzeniem życiowym. Teraz, w zderzeniu sytuacją związaną z COVID-19, rośnie liczba ludzi szukających pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej. W okresie pandemii sytuacja dla osób podatnych na kryzysy psychiczne jest trudna. Praca on line, miłość on line, leczenie on line. Nie da się przeżyć życia w sieci. Bardzo ważne jest więc tworzenie przyjaznego i skutecznego systemu leczenia, wspierania w zdrowieniu.

Osoby z chorobami psychicznymi potrzebują:

- przestrzeni do życia
- przestrzeni do pracy
- przestrzeni do kontaktu z innymi ludźmi
- przestrzeni do rozwijania swoich zainteresowań i wyrażania siebie

Potrzebują tego co Ty i ja. Aby im to zapewnić potrzebny jest kompleksowy system wsparcia na każdym etapie życia:

-  wsparcie dzieci i młodzieży (psychoedukacja), 
-  wsparcie mieszkaniowe (mieszkania chronione), 
-  aktywizacja zawodowa (zazy, wtzy), 
-  wsparcie w kryzysie (centra zdrowia psychicznego, szpitale psychiatryczne, ZOL-e psychiatryczne),
-  wsparcie w środowisku (środowiskowe domy samopomocy, domy dziennego pobytu), 
-  wsparcie osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych (domy pomocy społecznej – zreformowane).

W ramach kampanii Wyjątkowi dla Wyjątkowych prowadzimy następujące działania:

-  prowadzimy strony www.wyjatkowydom.org.pl oraz www.wsparciepsychiczne.pl poświęcone tematyce zdrowia psychicznego,
-  prowadzimy punkty konsultacyjno-informacyjne na temat zdrowia psychicznego i roli aktywności fizycznej na łódzkich imprezach biegowych,
-  przygotowujemy materiały edukacyjne dla młodzieży doświadczającej kryzysów psychicznych i odczuwającej izolację w związku z pandemią CoV-2,
-  zorganizujemy dni otwarte (po zakończeniu pandemii) w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDSy, ZAZy, Klub Samopomocy, Mieszkania Chronione),
-  zorganizujemy wystawy prac osób niepełnosprawnych i innych Wyjątkowych twórców we współpracy z Galeriami Sztuki z regionu,
-  zorganizujemy debatę łódzkich środowisk (lekarze, władze miasta, organizacje pozarządowe) na temat kierunków rozwoju sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w naszym mieście,
-  prowadzimy grupę wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,
-  przeprowadzimy nieodpłatne dwudniowe szkolenie dla reprezentantów łódzkich śdsów i wtz z zakresu nowatorskich metod terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1. Slow jogging jako forma aktywności ruchowej dla osób mało aktywnych ruchowo, starszych, z otyłością.
2. Myślenie pytaniami jako metoda zarządzania i terapii
3. Zatrudnienie w modelu firmy społecznej osób z niepełnosprawnością psychiczną.

OKRES REALIZACJI – 19.03.2021 - 31.12.2021

Realizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Zakład Aktywności Zawodowej Dobry Start, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, Stowarzyszenie „Dla Rodziny” w Łodzi, Spółdzielnia Socjalna Trifoglio, Fundacja Celeste, Kłos Sp.zo.o.