I Ty możesz zostać Budowniczym
Wyjątkowego Domu

Poznaj naszych Budowniczych

Zapraszamy do współpracy firmy działające zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcielibyśmy być w żywym kontakcie z Państwem, z Waszymi pracownikami, działem HR, kadrą zarządzającą. Chcemy dać Wam szansę na rozwój osobistej wrażliwości poprzez poznanie wyjątkowych historii życia osób chorych. Jeśli będziecie mieli takie życzenie, możemy przyjechać do Waszej firmy, podzielić się doświadczeniem naszej pracy i naszego życia. Chcemy aby społeczna odpowiedzialność biznesu nie sprowadzała się do jedynie do budowania wizerunku, ale pobudzenia autentycznej ciekawości drugiego człowieka i chęci wsparcia go w trudnym  momencie  życia.  Obdarowywanie  innych  jest  wspaniałe  gdyż  przynosi radość obdarowanemu i darczyńcy. Ten projekt, to szansa dla obu stron. Dla nas na dokończenie  budowy  Wyjątkowego  Domu,  dla  Państwa  na  rozwój  osobistej wrażliwości i odpowiedzialności społecznej pracowników.