I Ty możesz zostać Budowniczym
Wyjątkowego Domu

W Łodzi przy ul. Municypalnej 4 powstaje szczególne miejsce – innowacyjne na skalę światową

CZYM BĘDZIE WYJĄTKOWY DOM?

Wyjątkowy Dom to tak naprawdę trzy domy, to trzy małe kameralne placówki zlokalizowane na trzech kolejnych kondygnacjach dawnej szkoły przy ul Municypalnej 4. To miejsca całodobowej opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wyjątkowy Dom to miejsce, gdzie mieszkańcy znajdą opiekę skrojoną „na miarę”. Wiemy, że nadmiar wsparcia może łatwo przekształcić się w nadopiekuńczość, może doprowadzić do pogorszenia funkcjonowania. Dlatego planujemy formy wsparcia, które będą wymagały od mieszkańców wzięcia odpowiedzialności za swoje życie (lub drugą istotę) w optymalnym dla niego zakresie. Może to być opieka nad ziołami w ogródku, adopcja psa czy podjęcie aktywności zawodowej.

DLACZEGO POWSTAJE WYJĄTKOWY DOM? 
CO BĘDZIE W NIM NIEZWYKŁEGO?


1. Usamodzielnianie

Wyjątkowe w skali kraju jest zaplanowanie drogi powrotu do środowiska dla dobrze funkcjonujących mieszkańców. Nasz Wyjątkowy Dom, to tak naprawdę trzy placówki o trzech różnych profilach: pielęgnacyjnym, aktywizującym i usamodzielniającym.

2. Praca

Wyjątkowe jest to, że chcemy dać zatrudnienie osobom niepełnosprawnym – utworzymy dla nich stanowiska pracy na miejscu lub pomożemy znaleźć pracę poza Wyjątkowym Domem.

3. Kontakt ze zwierzętami

Niezwykłe jest to, że będziemy przyjmować do Domu osoby z ich własnymi zwierzakami, nie dopuścimy do dramatów osób zmuszonych do pozostawienia wieloletniego pupila. Adoptujemy również psa ze schroniska.

4. Zdrowy styl życia i ruch

Wyjątkowe będą nasze posiłki: bez białego cukru, przygotowywane na miejscu ze świeżych, lokalnych oraz nieprzetworzonych produktów. Planujemy także uprawę warzyw i ziół. Zorganizujemy zajęcia slow joggingu, jogi, smovies.

5. Ekologia

Chcemy, aby nasz dom był jak najmniej uciążliwy dla środowiska, aby miał możliwie niski ślad węglowy. Stąd panele fotowoltaiczne na dachu i dlatego już teraz myślimy o efektywnym systemie segregacji odpadów w myśl zasad „zero/less waste”. Chcemy dbać i o naszych mieszkańców i o naszą planetę.

KTO ZAMIESZKA W WYJĄTKOWYM DOMU?


- Osoby z chorobami psychicznymi (głównie z psychozami lub zaburzeniami nastroju), z niekorzystnym przebiegiem choroby psychicznej zaostrzonym przez zaniedbanie środowiskowe. To osoby, które obecnie przebywają już w domach pomocy społecznej, ZOLach psychiatrycznych, schroniskach dla bezdomnych itp. z powodu braku właściwego systemu wsparcia w środowisku. Nieraz o otrzymaniu decyzji do placówki całodobowej przesądza splot kilku czynników życiowych: biedy, częstych zaostrzeń przebiegu choroby psychicznej, braku właściwego leczenia, braku wsparcia psychologicznego. Dla nich przygotujemy program usamodzielniający, tak aby Wyjątkowy Dom był etapem przejściowym w życiu, czasem na uporządkowanie spraw socjalnych, dobranie odpowiedniego leczenia, naukę podstaw samodzielności. Po zakończeniu pobytu będą mogli zamieszkać na przykład w mieszkaniach chronionych dla osób chorujących psychicznie prowadzonych przez TPN.

-  Osoby z zaburzeniami psychicznymi wywoływanymi wiekiem, w szczególności z chorobą Alzheimera, u których opieka w miejscu zamieszkania jest już niemożliwa i stanowi niebezpieczeństwo dla samego mieszkańca lub nadmierne obciążenie dla pozostałych członków rodziny. Mogą to być osoby samotne lub osoby, które z racji występujących zachowań trudnych nie mogą dłużej pozostać w dotychczasowym systemie rodzinnym. Przewidujemy również możliwość czasowego zamieszkania osób z tej grupy w Wyjątkowym Domu na przykład w przypadku kilkumiesięcznego wyjazdu zagranicznego opiekuna lub konieczności jego długotrwałego leczenia.

-  Osoby z ciężko przebiegającymi chorobami psychicznymi, które z powodu stanu zdrowia wymagają wsparcia w systemie całodobowym, zapewnienia odpowiedniej farmakoterapii i oddziaływań aktywizujących. W szczególności będą to osoby, u których oprócz choroby psychicznej występują dodatkowe schorzenia wymuszające konieczność specjalistycznej opieki. Przykładem może tu być dwoje wieloletnich podopiecznych TPN, chorujących od ponad 40 lat na schizofrenię, którzy od kilku lat leczą się również na chorobę nowotworową. Istniejący obecnie system wsparcia środowiskowego np. specjalistyczne usługi opiekuńcze są daleko niewystarczające w tak trudnych sytuacjach, gdzie trzeba zawozić chorego na wielogodzinne sesje chemioterapii, wspierać psychicznie i pomagać w codziennych obowiązkach. W przypadku satysfakcjonującej poprawy stanu zdrowia będziemy również starali się przywrócić te osoby do środowiska.

Zdrowie i opieka

Praca

Dieta

Ekologia

Świat

Kultura

Aktywność Fizyczna

Zwierzaki