Adres


Adres organizacji prowadzącej Dom
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
ul. ks. Stanisława Staszica 1/3
91-746 Łódź
tel./fax. 42 616 06 20
e-mail: siedziba@tpn.org.pl
NIP 725-10-51-731
Regon 470606715

Wyjątkowy Dom 
ul. Municypalna 4 
93-423  Łódź 
tel: 42 655 14 07 
e-mail: wyjatkowy_dom@tpn.org.pl